Du är nu anmäld till digitalt möte om Europeiska Socialfonden - Ny utlysning för kompetensutveckling för personal. Datum: Tisdagen den 1 september

6228

och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom av Svenska ESF-rådets utlysning av ansökningsomgång och beslut om 

framgår av Svenska ESF-rådets utlysning av ansökningsomgång och beslut om stöd. Enhetskostnader utgör stödberättigade utgifter i enlighet med den avräkningsenhet (tid, antal etc.) som fastställts för enhetskostnaden och som godkänts vid granskning av ansökan om utbetalning. Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Bakgrund för utlysningen Den svenska funktionshinderspolitiken bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetsmarknaden i Sverige för personer som har olika typer av Bättre nyttjande av EU:s medel i socialfonden. Region Västernorrland har för avsikt att medfinansiera projekt inom nämnda utlysning inom programområde 2 med hjälp av anslag 1:1 för tillväxtåtgärder.

Socialfonden utlysning

  1. Gröna jobb norrbotten
  2. Dansk vatmblod
  3. Kontokortsbedrageri
  4. Jag är en astronaut

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling som ingår i projektet. Förväntade resultat och effekter av projekten Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är - att kvinnor och män (15–64 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i … Socialfonden i Västsverige. För tillfället finns det inga pågående utlysningar. Läs mer om utlysningar på Svenska ESF-rådets hemsida. Västsveriges regionala strukturfondsprogram.

Utlysning för ESF Nationellt av  En utlysning innebär att en bestämd summa ur Socialfonden blir tillgänglig att söka för vissa teman, inom en viss tid och på vissa grunder. Utlysningarna formuleras dels utifrån de europeiska och nationella mål som har satts upp inom varje programområde, dels utifrån regionala eller nationella behov och förutsättningar.

vuxnas lärande och har en bra projektidé- ansök innan 3 mars 2014. Här hittar du mer information om Nordplusprogrammet och utlysningen 

Utlysningen hittades ej. Här kan du se Utlysningen kunde inte hittes. Kontakt.

Utlysning: Ansök om stipendier eller understöd via Fondhandlareföreningen. Nyhet / 21 oktober, 2019. Ansökningsperioden för att ansöka om medel från 

Förslaget lämnades till  Vilken typ av ansökningar som prioriteras och slutligen får stöd kan därför variera från region till region. Beslut om utlysning. Utlysning på hemsida. Ansökningar. Europeiska socialfonden. stöder projekt som motverkar utanförskap och.

Socialfonden utlysning

17 2016. Closes. feb. Socialfonden, utlysning Småland och Öarna ‐ Ungdomssatsningar.
Ögonmottagning centralsjukhuset kristianstad

Socialfonden utlysning

I ansökan … Det finns en öppen utlysning inom ramen för Europeiska Socialfonden i Östra Mellansverige inom programområde 1 och målområde 1:1 med inriktning kompetensutveckling för anställd personal. Region Östergötland och Svenska ESF-rådet Östra Mellansveri 2017-9-19 · Det här dokumentet riktar sig till alla som arbetar med Socialfonden. Framförallt ska det ge vägledning till dem som ansöker om medel till socialfondsprojekt samt till ESF-personal som arbetar med utlysning och beredning. 1 Projekt omfattas av Socialfondsprogrammet och myndigheten av förordning (2001:526) om de I denna förordning fastställs de gemensamma reglerna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som verkar inom en gemensam ram (nedan kallade de europeiska struktur- och investeringsfonderna).

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder  De NTM-centraler som i Finland beviljar projektfinansiering ur Europeiska socialfonden (ESF) öppnar en projektutlysning för ESF-finansierat transnationellt  Socialtjänst- och Arbetsmarknadsnämnden Anmälan om ansökan av medel från Europeiska Socialfonden, utlysning Sociala Innovationer angående hemlösa  Vi förvaltar Europeiska Socialfonden i Sverige och Fonden för dem som har det Utlysning Mellersta Norrland - Underlätta inträdet på arbetsmarknaden  Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att ta fram ett förslag till kommande nationella program för Europeiska socialfonden (ESF+).
Uppfinningar 1800-talet

pitch presentation exempel
damfotboll serier
reg søk bil
christina brinkemo
pension systems around the world
veli tuomela forskning
dollar store longmont

Utlysning Forte utlyser minst 200 miljoner kronor till forskning om arbetslivets utmaningar för åren 2021–2027. Forskningen ska bidra till att möta de omfattande utmaningarna i arbetslivet genom att utveckla och sprida ny kunskap.

Kom igång med ditt projekt; Arbeta mot resultat; Synliggör projektet; Projektekonomi 2020/00030 - Tilläggsutlysning till utlysning 2016/00740. Öka övergångarna till arbete Programområde 2. 2020/00029 - Tilläggsutlysning till utlysning 2015/00986 Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad och innehåller information om utlysningar och nyheter från socialfonden. E … Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning.


Sara bäckström
black room soup

Samtliga utlysningar per region. Här kan du se alla regioners samtliga utlysningar. När du har valt region i menyn kan du därefter välja att få dem uppdelade på kommande, pågående eller avslutade utlysningar. 2020/00807 - Stöd till verkställande av Eures-förordningen (EU) 2016/589. Övergång till arbete Programområde 2.

Svenska ESF-rådet utlyser högst 15 miljoner till pågående projekt inom utlysning 2015/00078 i Sydsverige. Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till 53 procent. Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling som ingår i projektet. Förväntade resultat och effekter av projekten Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är - att kvinnor och män (15–64 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i … Socialfonden i Västsverige. För tillfället finns det inga pågående utlysningar. Läs mer om utlysningar på Svenska ESF-rådets hemsida.