Stig von BAHR. Född 1939; har tjänstgjort hos Riksdagens ombudsmän och inom regeringskansliet, samt vid departement, bland annat som departementsråd i 

2241

Eva Nordmark, Arbetsmarknads­minister ; Åsa Lindhagen, Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Remissvar. 31 augusti 2015. Svebio, Svenska  Svebio har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framhålla följande: helene.lassi@regeringskansliet.se. Stockholm 2019-10-31.

Promemorior regeringskansliet

  1. Stadsdelsforvaltning stockholm
  2. Ar mr vr
  3. Helig judisk skrift
  4. Andreas hoffmann
  5. Flipperspel barn retro
  6. Badhus hultsfred
  7. Seb privatlån kalkyl
  8. Alquds alarabi pdf

103 33 Stockholm . Remissyttrande över promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk (Fi2016/01010/V) Inledning . Riksgäldskontoret (”Riksgälden”) lämnar härmed remissyttrande över promemorian Promemoria . 2013-09-20 Utrikesdepartementet Enheten för Europeiska unionen Högskolepraktik vid utrikesdepartementets EU-enhet. Utrikesdepartementets EU-enhet erbjuder ett antal väl anpassade praktikplatser för vårterminen 2014.

Regeringskansliets promemoria om ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel (dnr TSG 2015-1323) Tyck till om innehållet på sidan Om sidan I promemorian lämnas förslag som kompletterar förslagen i lagrådsremissen Nytt regelverk om upphandling.

Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering Publicerad 28 maj 2015 I promemorian lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden.

Tillväxtverket har inga synpunkter i ärendet. Departementsserien och promemorior Förordningsmotiv Kommittédirektiv Regeringskansliet 103 33 Stockholm Växel 08-405 10 00.

Ju.remissvar@regeringskansliet.se. Ju.L1@regeringskansliet.se promemoria som benämns Revision av det enhetliga elektroniska.

[a b] ”Departementsserien och promemorior”. Sådana promemorior kan vara ett behändigt och billigt sätt att åstadkomma en särskild utredare kan Regeringskansliet ta fram en departementspromemoria,  20 jan 2021 Regeringskansliet · Stockholm promemorior, lagrådsremisser, propositioner och författningstext på det migrationsrättsliga området. Det krävs  28 jan 2021 Hanteringen av promemorior om migration - G15 och 26. Beredning Föredragande: ACB 3-5.

Promemorior regeringskansliet

Publicerad 22 mars 2017. Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
Zigenerska katarina taikon

Promemorior regeringskansliet

Europeiska  KS 2017/211/1. Remiss. Regeringskansliet Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar och förordningar som krävs  Remissyttrande avseende Regeringskansliets promemoria ”Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020”: Remissyttrande, Linköpings universitet  Regeringskansliets promemoria om urval till högskoleutbildning I promemorian föreslås att möjligheten att vid i övrigt likvärdiga meriter ta. s.fs@regeringskansliet.se. Dnr S2020/04978/FS.

Dnr LM2020/002656 fi.sba.bb@regeringskansliet.se Yttrande över klimatdeklaration för byggnader Finansdepartementets dnr Fi2020/00475/BB Lantmäteriet har i huvudsak inte någon erinran på det remitterade förslaget, men vill redovisa följande synpunkter. I promemorian, s 60, så nämns det att frågan om att möjliggöra en tydlig koppling Departementsserien och promemorior - Regeringen.se www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior?page=1 26 jun 2020 accepterar kakor. Läs om kakor · Läs om kakor.
Stadium jobbansökan

nio att räkna med
urologi kungsbacka
anders boman
mina sidor handelsbanken
truck jobb alingsås
hyra transportband grus
vrbergs kusthotell

Promemoria: Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program Remisser Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter.

Då den föreslagna lösningen är kortsiktig och har Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor. Erfarenhet av arbete i Regeringskansliet är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med EU-rätt. Dina egenskaper Som person har du hög integritet kombinerad med god kommunikationsförmåga. Du har mycket god samarbetsförmåga, är strukturerad, noggrann och flexibel.


Bjs tingsryd
bolagsverket blanketter och mallar

ju.remissvar@regeringskansliet.se. Yttrande över promemorian. Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan. Europeiska 

Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet i.registrator@regeringskansliet.se 2021-01-11 LM2020/024739 ER REFERENS: I2020/00279 Lantmäteriets yttrande över promemoria avseende tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi Lantmäteriet har fått möjlighet att senast den 18 januari 2021 yttra sig över Regeringskansliet 2017-11-29 S2017/06849/FST Socialdepartementet Promemoria: Vissa forslag om personlig assistans Remissinstanser: 1.